Biuro rachunkowe Biuro Rachunkowe
 

Oferta

Usługi księgowe

Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi księgowe, w skład których wchodzą:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji przychodów,
 • sporządzamy ewidencję środków trwałych i wyposażenia, prowadzenia ewidencji obrotu magazynowego,
 • prowadzenia ewidencji do celów podatku VAT,
 • rozliczania w zakresie podatku VAT,
 • na podstawie ksiąg i rejestrów wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze, oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów,
 • doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • opracowywania Zakładowych Plantów Kont,
 • rozliczania w zakresie podatku dochodowego,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • uczestnictwa w badaniu sprawozdań finansowych,
 • opracowywaniu wniosków kredytowych,
 • sporządzaniu sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • reprezentowaniu podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, i innych urzędach w zakresie naszego umocowania
 • przygotowywaniu i załatwianiu spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym,
 • bez ograniczeń udzielamy wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych.

  Wymienione czynności oraz wiele innych wykonujemy w ramach jednej zryczałtowanej ceny za nasze usługi. Istnieje również możliwość zlecania nam usług w konkretnym zakresie, np. tylko prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7.

Podatki

  W zakresie doradctwa podatkowego biuro proponuje przede wszystkim konsultacje w zakresie prawa podatkowego oraz księgowości (dla klientów, którym prowadzimy księgowość usługi te są świadczone bezpłatnie). Pomożemy Państwu, reprezentując w postępowaniu podatkowym. Naszym współpracownikom udało się zażegnać niejeden spór z urzędem skarbowym poprzez szybką i właściwą reakcję. Jeżeli jednak podatnik będzie w sporze z organami podatkowymi to będziemy bronić go na każdym etapie postępowania ze skargą do NSA włącznie. Staramy się w ramach prawa i naszych możliwości pomóc w zmniejszeniu obciążeń podatkowych.

Zus i płace

    Uzupełnieniem usług księgowych jest obsługa płac. Prowadzimy profesjonalną obsługę płac i rozliczeń z ZUS. Dla klientów, dla których prowadzimy księgowość jest to usługa dodatkowa. Może być też prowadzona niezależne dla firmy, która chce powierzyć biuru tylko obsługę płac i rozliczeń z ZUS.

W skład tej usługi wchodzi:

 • sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.),
 • przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu w formie elektronicznej
 • drukowanie przelewów na składki ZUS.
 • Sporządzanie:
 • deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4);
 • deklaracji PFRON;
 • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia;
 • nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.

Podchodząc bardzo elastycznie do wymagań naszych klientów nasze biuro rachunkowe w Kołobrzegu dostosuje zakres usług do Państwa indywidualnych potrzeb.